VALOUR LOJİSTİK ÇEREZ POLİTİKASI

Valour Holding Anonim Şirketi, Valour İç ve Dış Ticaret Anonim Şirketi, Valour Lojistik ve Taşımacılık Anonim Şirketi, Valour Danışmanlık Anonim Şirketi ve Valour İnşaat Taahhüt Anonim Şirketi (“Valour” veya “Şirket”) olarak internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek için çerez kullanıyoruz. Çerez kullanılmasını tercih etmezseniz tarayıcınızın ayarlarından çerezleri silebilir ya da engelleyebilirsiniz. Ancak bunun internet sitemizin tüm özelliklerini kullanımınızı etkileyebileceğini hatırlatmak isteriz.


Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan bilgilerdir.

  • İnternet sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sayılmaktadır;
  • İnternet sitesinin işlevselliğini ve performansını arttırmak yoluyla sizlere sunulan hizmetleri geliştirmek
  • İnternet sitesini iyileştirmek ve internet sitesi üzerinden yeni özellikler sunmak ve sunulan özellikleri sizlerin tercihlerine göre kişiselleştirmek
  • İnternet sitesinin, sizin ve Şirket’imizin hukuki güvenliğinin teminini sağlamak.
  • İnternet Sitemizde Kullanılan Çerez Türleri


Çerez Türü  Açıklama

Zorunlu çerezler    Ziyaretçilere sitemizi gezinme olanağı sağlayan isimsiz çerezler, özelliklerini kullanarak güvenli alanlara erişirler. Bu çerezler tarafından toplanan bilgiler pazarlama amaçlı kullanılamaz. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmezse sitemizin çeşitli bölümleri kullanılamaz. Örneğin, sitede oturum açtığınızda devreye giren kimlik doğrulama çerezleri, Site içerisinde farklı sayfalara geçtiğinizde oturumunuzun devam etmesini sağlar.

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Ancak bu durumda siteyi tam işlevsellikte kullanamayabilirsiniz. Tarayıcı üreticileri, kendi ürünleri özelinde çerezlerin yönetimi hususunda ilgili yardım sayfaları sunmaktadır. Daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Google Chrome    https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

Internet Explorer    https://support.microsoft.com/en-us/help/260971/description-of-cookies

Mozilla Firefox    https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Safari    https://support.apple.com/kb/PH5042?locale=en_US


Şirketimiz tarafından düzenlenen işbu Çerez Politikası kişisel bilgi uygulamalarımızın gösterilmesi amacıyla, önceden haber verilmeksizin periyodik olarak güncellenebilir. Çerez Politikamızda önemli herhangi bir değişiklik yapılması durumunda, internet sitemizde göze çarpan bir bildirim yer alacak ve bu surette bilgilendirme yapılacaktır.


Çerezleriniz Hangi Hukuki Sebeple İşlenmektedir?

Zorunlu çerezleriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun m. 5/2 (f) hükmü uyarınca temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Şirket’imizin meşru menfaati hukuki sebebiyle işlenmektedir. Kullanılması halinde, zorunlu çerezleriniz haricindeki çerezleriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun m. 5/1 hükmü uyarınca açık rızanızın alınması hukuki sebebiyle işlenecektir. 


Çerezlerinize İlişkin Haklarınız Nelerdir?

İlgili kişi, kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kurumumuzca talebe bağlı olarak kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ya da düzeltilmesi halinde aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kanun’un 28/2 hükmü uyarınca, aşağıdaki hallerde zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç olmak üzere, ilgili kişilerin Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklardan yararlanmaları mümkün olmayacaktır.

  • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması
  • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.

Yukarıda belirtilen haklar kapsamında taleplerinizi KVKK’nın 11. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği uyarınca dilekçe ile veya http://www.valourholding.com/ internet sitesinde yer alan “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu doldurarak yukarıda yer verilen adresimize bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya birinci başlıkta yer alan kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Bu kapsamda yapılacak olan şahsen başvurular, tarafımızca yapılacak kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup talepleriniz, niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde sonuçlandırılacaktır. Başvuruya yazılı olarak cevap verilmesi durumunda, 10 sayfaya kadar ücret alınmayacak olup 10 sayfanın üzerindeki her sayfa için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesinde yer alan 1 Türk lirası tutarındaki işlem ücreti alınabilecektir. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise kayıt ortamının maliyeti tutarında bir ücret talep edilebilecektir.